Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có được thi thẳng giáo viên mầm non hạng IV lên hạng II không?

Một lớp học của các bé mầm non - Ảnh: T.L
Một lớp học của các bé mầm non - Ảnh: T.L