Có được thi thẳng giáo viên mầm non hạng IV lên hạng II không?

Một lớp học của các bé mầm non - Ảnh: T.L
Một lớp học của các bé mầm non - Ảnh: T.L