Có được sa thải người lao động khi nội quy lao động không quy định?