Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Có được sa thải người lao động khi nội quy lao động không quy định?