Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có được nhận BHXH một lần khi sổ BHXH không ghi mức đóng?