Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có được miễn giảm học phí khi chồng không chu cấp nuôi con?