Có được làm thẻ căn cước công dân gắn chip tại nơi tạm trú không?

Người dân phải đến cơ quan quản lý căn cước công dân tại nơi đăng ký thường trú để thực hiện thủ tục khi đăng ký làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Người dân phải đến cơ quan quản lý căn cước công dân tại nơi đăng ký thường trú để thực hiện thủ tục khi đăng ký làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Người dân phải đến cơ quan quản lý căn cước công dân tại nơi đăng ký thường trú để thực hiện thủ tục khi đăng ký làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top