Có được kinh doanh trò chơi điện tử gần trường học?

Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên. Ảnh: Trần Tuấn
Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên. Ảnh: Trần Tuấn
Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top