Có được cùng hưởng hai chính sách hỗ trợ do dịch COVID-19?

Người lao động có thể được hưởng hai chính sách hỗ trợ COVID-19 cùng lúc nếu đủ điều kiện. Ảnh minh họa: Anh Thư
Người lao động có thể được hưởng hai chính sách hỗ trợ COVID-19 cùng lúc nếu đủ điều kiện. Ảnh minh họa: Anh Thư
Người lao động có thể được hưởng hai chính sách hỗ trợ COVID-19 cùng lúc nếu đủ điều kiện. Ảnh minh họa: Anh Thư
Lên top