Có được bảo hiểm xã hội một lần bằng số tiền đã đóng?

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top