Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có đăng ký được hộ khẩu tại địa chỉ đất có sổ đỏ?