Có bị thu lại chứng minh nhân dân khi đổi sang căn cước công dân gắn chíp?

Lên top