Có bắt buộc phải lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính?

Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được quy định tại Điều 56 Luật Xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh minh hoạ
Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được quy định tại Điều 56 Luật Xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh minh hoạ
Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được quy định tại Điều 56 Luật Xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh minh hoạ
Lên top