Chuyển vị trí làm việc, giấy phép lao động có hết hiệu lực?

Lên top