Chứng minh nhân dân hết hạn, có phải làm căn cước công dân?

Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Ảnh: V.Dũng
Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Ảnh: V.Dũng
Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Ảnh: V.Dũng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top