Chưa làm đủ 12 tháng, công ty không cho nghỉ phép năm có đúng không?

Lên top