Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chưa đủ tuổi nghỉ hưu, có thể bảo lưu BHXH?