Chưa đạt chuẩn của giáo viên trung học cơ sở, được hưởng lương thế nào?

Trường hợp chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trung học cơ sở thì giữ nguyên mã số V.07.04.12 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Trường hợp chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trung học cơ sở thì giữ nguyên mã số V.07.04.12 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Trường hợp chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trung học cơ sở thì giữ nguyên mã số V.07.04.12 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top