Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ sử dụng lao động có được ký HĐLĐ với chính mình?