Chủ sở hữu bị tạm giam, ai được quyền điều hành công ty hoạt động?

Lên top