Chủ nhà có được giữ bản chính giấy tờ tùy thân của người giúp việc không?

Chủ nhà không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân của người giúp việc. Ảnh: Tùng Giang
Chủ nhà không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân của người giúp việc. Ảnh: Tùng Giang
Chủ nhà không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân của người giúp việc. Ảnh: Tùng Giang
Lên top