Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chồng đang thụ án, muốn ly hôn phải làm thế nào?