Chọc chó nhà hàng xóm cắn người khác bị thương, có phải bồi thường?

Lên top