Thành phố Hồ Chí Minh:

Cho xe máy chạy vào đường Vành đai 2 có phạm luật?