Chỉ tham gia BHXH không tham gia BHYT có được?

Ảnh minh họa - Nguồn: IE
Ảnh minh họa - Nguồn: IE