Chỉ đóng BHXH trên phần lương cơ bản có đúng?

Từ ngày 1.1.2018, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định và các khoản bổ sung khác. Ảnh IE.
Từ ngày 1.1.2018, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định và các khoản bổ sung khác. Ảnh IE.