Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, cần giấy tờ gì?

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top