Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chấm dứt HĐLĐ trong thời gian đình chỉ công việc được không?