Cấp cứu bằng xe cứu thương, có được hỗ trợ chi phí vận chuyển người bệnh?

Lên top