Cảnh sát môi trường có quyền kiểm tra xe chở thực phẩm tươi sống?