Cảnh sát cơ động có được dừng xe, kiểm tra giấy tờ không?

Lực lượng Cảnh sát cơ động - Công an Hà Nội kiểm tra hành chính một trường hợp vi phạm giao thông. Ảnh: PV
Lực lượng Cảnh sát cơ động - Công an Hà Nội kiểm tra hành chính một trường hợp vi phạm giao thông. Ảnh: PV
Lực lượng Cảnh sát cơ động - Công an Hà Nội kiểm tra hành chính một trường hợp vi phạm giao thông. Ảnh: PV
Lên top