Căn cước công dân mới được cấp 1 năm có phải đổi không?

Nếu Căn cước công dân được cấp trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. Ảnh minh họa: V.Dũng
Nếu Căn cước công dân được cấp trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. Ảnh minh họa: V.Dũng
Nếu Căn cước công dân được cấp trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. Ảnh minh họa: V.Dũng
Lên top