Căn cước công dân gắn chip có thể thay thế hộ chiếu không?

Lên top