Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Căn cứ nào để người bị kết án tù được hưởng án treo?