Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Căn cứ để bồi thường khi gây thương tích cho người khác?