Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo thế nào?

Lao động nữ đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi snh con thì được hưởng chế độ thai sản. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lao động nữ đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi snh con thì được hưởng chế độ thai sản. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lao động nữ đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi snh con thì được hưởng chế độ thai sản. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top