Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các trường hợp không xét danh hiệu thi đua?