Về dự thảo quy định nghĩa vụ hiến máu một lần/năm:

Buộc người dân hiến máu mỗi năm/lần có phù hợp?

Lên top