Bố trí người lao động làm sai địa điểm trong hợp đồng lao động có bị phạt?

Lên top