Bố mẹ nói cho con đất, có hiệu lực không?

Lên top