Bộ đội sau khi xuất ngũ được hưởng chế độ gì?

Bộ đội sau khi xuất ngũ được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. Ảnh: Thanh Chung.
Bộ đội sau khi xuất ngũ được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. Ảnh: Thanh Chung.
Bộ đội sau khi xuất ngũ được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. Ảnh: Thanh Chung.
Lên top