Bị xử lý kỷ luật thế nào khi tiết lộ bí mật kinh doanh?

NLĐ có thể bị sa thải nếu tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật sản xuất. Ảnh: Nam Dương
NLĐ có thể bị sa thải nếu tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật sản xuất. Ảnh: Nam Dương
NLĐ có thể bị sa thải nếu tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật sản xuất. Ảnh: Nam Dương
Lên top