Bị ung thư có được nghỉ hưu sớm?

Pháp luật quy định lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng được nghỉ 60 phút/ngày hưởng nguyên lương. Ảnh: Nam Dương
Pháp luật quy định lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng được nghỉ 60 phút/ngày hưởng nguyên lương. Ảnh: Nam Dương