Bị trừ 50% tiền lương tháng do làm hỏng tài sản của công ty có đúng không?

Lên top