Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bị tai nạn ngay trước khi nghỉ hưu, giải quyết thế nào?