Bị tai nạn lao động do sơ ý có được bồi thường?

Nếu tai nạn lao động do lỗi của NLĐ thì người sử dụng lao động vẫn phải trợ cấp cho NLĐ theo quy định. Ảnh minh hoạ
Nếu tai nạn lao động do lỗi của NLĐ thì người sử dụng lao động vẫn phải trợ cấp cho NLĐ theo quy định. Ảnh minh hoạ
Nếu tai nạn lao động do lỗi của NLĐ thì người sử dụng lao động vẫn phải trợ cấp cho NLĐ theo quy định. Ảnh minh hoạ
Lên top