Bị tai nạn lao động có được giảm công việc?

Người sử dụng lao động phải sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động. Ảnh minh họa (chụp trước ngày 27.4): Hà Anh Chiến
Người sử dụng lao động phải sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động. Ảnh minh họa (chụp trước ngày 27.4): Hà Anh Chiến
Người sử dụng lao động phải sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động. Ảnh minh họa (chụp trước ngày 27.4): Hà Anh Chiến
Lên top