Bị mất xe khi gửi tại bãi, được bồi thường thế nào?