Bị giữ chứng minh nhân dân khi đi làm, phải làm sao?

Người sử dụng lao động không được giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động. Ảnh: Nam Dương
Người sử dụng lao động không được giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động. Ảnh: Nam Dương
Người sử dụng lao động không được giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động. Ảnh: Nam Dương
Lên top