Bị đạn găm vào tay, có được hưởng chế độ thương binh?

Lên top