Bị cho thôi việc, có được trả tiền ngày phép chưa nghỉ hết?

Lên top