Bị cho nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top